We hebben het er vorig jaar al even over gehad, en dit jaarkomt het er dan ook van: we worden een zorgboerderij. 

Heleen en Rosanne hebben al heel wat ervaring in de zorg. Ze vonden echter dat er een groot gebrek is aan zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking.

Beiden afgestudeerd als bachelor in de orthopedagogie, was het altijd hun grote droom om hun job te kunnen laten plaatsvinden in een groene omgeving. Heleen en Rosanne hebben als collega’s enkele jaren ervaring opgedaan binnen een leefgroep voor personen met een mentale en/of fysieke beperking. Hier hebben ze elkaar ook leren kennen en van begin af aan was het duidelijk dat ze allebei een passie voor ‘groen’ hadden!

Na wat dromen en brainstormen twijfelden ze niet om mij te contacteren met hun plan om dit aanbod te vergroten. 

Zelf droom ik er al sinds de oprichting van onze boerderij van om deze weg in te slaan. We willen met Mangelmoes ons steentje bijdragen aan een open en inclusieve maatschappij. Toen ze dus hun plan uit de doeken deden heb ik geen seconde getwijfeld.  

Rosanne en Heleen starten dus komend seizoen met “De Aarding”. Meer concreet komt het er op neer dat Heleen en Rosanne samen met de bende helpen op het veld, effectief van zaad tot pakket. Ze zullen plantjes opzaaien, planten, schoffelen, wieden, bedden voorbereiden, het veld in orde houden, pakketten helpen maken,… Geen paniek, er zal ook werk voor ons overblijven.

Voor ons komt wat tijd vrij om te focussen op aspecten die op lange termijn heel belangrijk zijn, of die bijdragen aan de kwaliteit van de groenten, maar waar totnogtoe te weinig tijd voor was.

Wij kijken er absoluut even hard naar uit als de dames van de Aarding, en binnenkort hun gasten.