2021 was zelfs voor huidige normen abnormaal! Alles begon zeer goed, maar uiteindelijk bleek dat de zon minder van de partij zou zijn dan anders. 

Bij Mangelmoes zijn we ondertussen op bijna alle weeromstandigheden voorbereid, vaak nadat we er leergeld voor betaalden. Net dit jaar investeerden we in betere irrigatie omdat de vorige jaren telkens gekenmerkt werden door periodes van droogte. Je mag raden hoe vaak we buiten water hebben gegeven. 🙂 

We hebben op het veld meerdere hagen geplant tegen de wind. Een haag van 1 meter hoog breekt de wind tot tien meter verder. Wind is enorm belastend voor jonge plantjes. Op termijn zullen deze hagen ook bewoond worden door heel wat vogels en roofinsecten. Deze zullen er voor zorgen dat plaaginsecten in toom gehouden worden. Tegelijk zorgen ze dankzij hun barrière tegen wind ook dat de bodem minder snel uitdroogt.

Tegen de droogte en een teveel aan zon hebben we veel organisch materiaal toegevoegd (dit houdt water vast), groenbemesters geplant, en blijven we natuurlijk nog steeds bodembewerking schuwen. Elk procent organische stof in de bodem is in staat om 250.000 liter water vast te houden per hectare. Als je bedenkt dat wij ondertussen boven de 5% zitten (de gemiddelde Vlaamse akker heeft minder dan 1% organische stof), dan weet je dat we meer dan 1 miljoen liter kunnen vasthouden! En ja, meer organisch materiaal (dat veel koolstof bevat) in de bodem betekent dat er minder in de lucht zit. 

 

Natte periodes schaden ons eveneens niet. Omdat we de bodem nooit bewerken, en deze niet betreden met zware machines, is onze grond niet enkel goed in het opslaan van water; al het overtollige water sijpelt nog steeds mooi de bodem in. Dit geldt natuurlijk niet voor onze parking. 🙂 Nadat we een bed oogsten maaien we dit, of halen we hoogstens enkel het gedeelte van de plant dat boven de grond groeit weg. De beworteling blijft intact. Dit is goed nieuws voor nieuwe plantjes, die deze kanalen kunnen gebruiken, en voor regenwater, dat beter in de bodem dringt. 

We werken met plantafstanden die rekening houden met de planten zelf in plaats van met de machines die er voorhanden zijn. Op deze manier zijn de planten extra gewapend tegen alle weersomstandigheden. De focus op bodemleven is eveneens goed voor resistentie tegen alle negatieve invloeden. 

Je ziet dat we zeer goed om kunnen met droogte, teveel zon, te veel regen en te veel wind. Er is echter één aspect van het weer dat we niet in de hand hebben: een tekort aan zon. We gaan natuurlijk geen lampen zetten, of spiegels plaatsen. 🙂

Ondanks de slechte weersomstandigheden was de kwaliteit van de pakketten in orde. Langs de ene kant is dit een enorme opluchting. Het is al een hele prestatie om de pakketten ondanks dit weer zo goed gevuld te krijgen. Anderzijds zijn we natuurlijk teleurgesteld dat we niet helemaal de vruchten hebben kunnen plukken van de betere planning, verhoogde efficiëntie en gezondere bodem. Het was de bedoeling om in de zomer te kunnen genieten van een heuse overvloed. Die zou je dan regelmatig rechtstreeks in de pakketten kunnen vinden. Tegelijk zou die overvloed gebruikt kunnen worden om de pakketten in de winter nog beter te voorzien. Dit kan door ofwel samen met De Winning te werken voor de verwerking van groenten. Langs de andere kant zou ik met de omzet van de groenten die ik verkoop in de zomer kunnen garanderen dat de pakketten beter gevuld kunnen worden in de winter.