Veel regen en een bodem die al goed opgewarmd is. Meer hebben de plantjes niet nodig om goed te groeien. 

Aan de andere kant betekent regenweer ook dat onkruid heel graag groeit. 

Al chance dat ik zelf graag schoffel, terwijl ik het plantwerk kan overlaten aan mijn vader, de trouwste werker op het veld sinds dag één.