De laatste week alweer. Tijd om terug te kijken, een beetje toch. Vooral tijd om vooruit te kijken.

Veel goeds valt er over het algemeen natuurlijk niet te zeggen over 2020. Op haast alle vlakken werden we beperkt in mogelijkheden en vrijheden en we moesten in ons kot blijven. Hoe desastreus deze crisis ook is dit jaar, ze heeft tenminste een groot lichtpunt opgeleverd: mensen hebben nagedacht over het dagelijkse leven, over keuzes en gewoontes, die gewoon gewoon waren. Hier werd niet over nagedacht.

Corona heeft ons meer naar lokale handel gedreven. Of het nu was om de lokale economie te steunen, omdat de producten betrouwbaarder en traceerbaarder zijn, of ze gezonder en ethischer zijn maakt zelfs niet uit. Het zijn allemaal legitieme redenen om voor lokaal te kiezen. 

Corona heeft ons doen nadenken over de wereld. Over de kwetsbaarheid van de economie, de afhankelijkheid van andere streken, globalisering en de eindigheid van schaarse grondstoffen. Ik bedoel hier niet mee dat voorgenoemde termen slecht zijn en teruggedraaid moeten worden, maar we denken er over na, en we maken andere keuzes. 

Corona heeft ons bovendien vooral doen nadenken over onze gezondheid. Ons moet je er niet meer van overtuigen dat gezondheid boven alles gaat. Ons moet je er evenmin van overtuigen dat, om er even een cliché bij te halen, je bent wat je eet. Wij zijn er van overtuigd dat gezonde groenten, fruit, vlees, granen,… enkel op een duurzame manier geteeld of gekweekt kunnen worden. Hiervoor is een gezonde bodem nodig. Daar zorgen wij op ons kleine lapje grond al zeker voor. 

Corona heeft ons geleerd dat dat andere grote cliché, “ge weet pas wat ge hebt, als het weg is” echt wel klopt. We staan helemaal alleen dit jaar, of zo voelt het toch vaak aan. De lokale gemeenschap viel volledig weg. Deze gemeenschap kan veel betekenen voor iedereen van ons, als we er de juiste vorm aan geven. Op dit vlak proberen we bij Mangelmoes ook ons steentje bij te dragen. We willen meer zijn dan een leverancier van gezonde groenten die een positieve impact op het milieu hebben. We willen die gemeenschap ondersteunen, en mee vormgeven. Op dat vlak zit er nog een heel mooi extra project in de pijplijn komend jaar, maar hierover later meer. De C van CSA staat niet voor niets voor community. We proberen zo niet enkel een kleine gemeenschap rond de boerderij te bouwen, maar ook in de grotere gemeenschap een positieve invloed te hebben. 

Corona heeft Mangelmoes een duwtje in de rug gegeven. Enfin, jullie deden dat natuurlijk. Jullie gaven zo de gemeenschap mee vorm, en maakten 2020 zo minder slecht dan het was. Ik weet dat er over corona niet veel goeds te zeggen valt, en dat het gevaarlijk is om al te positief te zijn over de situatie waar we nu met zijn allen in zitten. Toch doe ik een bescheiden poging om positief te zijn over het voorbije jaar. Hopelijk leerden we dankzij corona enkele belangrijke lessen. Hopelijk vergeten we deze niet meteen als deze crisis achter de rug is. Eindigen doe ik dan graag met Churchill, een van de meest bepalende figuren voor ons landje en de hele wereld: Never let a good crisis go to waste!