We kijken hier al volop uit naar volgend jaar. De eerste lessen zijn getrokken, en plannen worden al gemaakt. Er komt sowieso rond nieuwjaar nog een enquête zoals vorig jaar om te polsen wat leeft bij jullie. De bedoeling was om dit met een glaasje en hapje te doen dit jaar, maar om bekende redenen moeten we ook deze leuke en leerrijke activiteit aan ons laten voorbijgaan… Volgend jaar halen we dit allemaal in (etentjes op het veld, workshops, eindejaarsbijeenkomst,…)! De inschrijvingen voor volgend seizoen worden vanaf nu geopend. Onderstaande is een hele tekst geworden, dus wie gewoon wil inschrijven voor volgend jaar: doorscrollen naar de laatste 2 alinea’s. 😉

Soit, we zijn dus al aan het plannen voor volgend jaar, en volgend jaar kan niet vroeg genoeg beginnen. Hier volgt al een eerste relaas over wat we verwachten voor 2021. We doen nog niet alles uit de doeken, kwestie van het spannend te houden, maar we hebben nog een paar heel spannende nieuwigheden en samenwerkingen waar we enorm naar uitkijken. Hierover binnenkort ook meer!

Maar soit, volgend jaar dus. Een van de veranderingen is meteen een grote: het kleinfruitveld zal dit jaar nog gereserveerd worden voor groenten. Een van de redenen is simpel: niet genoeg cashflow om hier in te investeren op dit moment. Een andere, mogelijk nog belangrijkere reden: we willen de groentepakketten beter kunnen voorzien van toppers waar we goed in zijn. 

De idee is dan dat ik zelf meer inzet op teelten waarvan ik zelf merk dat ik niet of weinig moet onderdoen ten opzichte van andere (grootschalige en/of gemechaniseerde) telers, of waarvan de kwaliteit van onze eigen teelten gewoonweg beter is. De groenten waarvoor dit niet of minder het geval is, koop ik dan aan bij andere lokale telers. Zo zullen we zelf minder soorten groenten telen, en gerichter aankopen wat we niet telen.

Dit jaar hebben we meer dan verwacht moeten bijkopen. Daarom zijn loon en cashflow niet wat ik hoopte. Minder soorten groenten betekent meer kwaliteit. Als we de eigen teelten beter en optimaler verzorgen brengt ons veld (dus ook dat van jullie, deelnemers) meer op. De variatie van de groentepakketten blijft gegarandeerd door gerichte aankopen bij bevriende bioboeren.

Concreet zullen we ons meer focussen op vruchtgewassen (tomaten, aubergines, paprika’s, komkommer, courgette,…) wortelgewassen (wortel, pastinaak,..) en bladgewassen (sla, spinazie, rucola,…), en nog enkele andere. De aangekochte groenten halen we dus bij bevriende boeren. Zo garandeert een groentepakket van Mangelmoes meer kwaliteit, meer duurzaamheid, ondersteuning voor de lokale economie, lokale biodiversiteit, en veel meer. Voor jullie meer kwaliteit, de Limburgse bio korte keten staat sterker, en voor mezelf minder risico omdat de zelf voorgebrachte kwaliteit verhoogt, wie kan daar tegen zijn?

Natuurlijk willen we jullie fiat hierover nog krijgen, maar heel eerlijk gezegd zien we niet in welke bezwaren er tegen dit plan zijn. Als die er zijn, zeker uiten op het enquête rond nieuwjaar.

De belangrijkste bedoeling van een CSA is dat de boer niet meer staat tegenover de onberekenbare risico’s van het weer en de wisselvalligheden van de markt. De deelnemers geven de boer bestaanszekerheid doordat ze in het begin van het jaar een vast bedrag betalen in ruil voor de toelevering van groenten gedurende het seizoen. De inkomsten heeft de boer in het begin van het seizoen, de kosten hebben een bovengrens die niet overschreden wordt, en klaar is Sjarel. Als CSA-boerderij delen boer en deelnemer zowel schaarste als overvloed. Tot zover de theorie.

Voor een zelfplukboerderij ligt dit verhaal immers net iets anders als voor een CSA die pakketten aanbiedt. Een karig, halfgevuld pakket meegeven doen we liever niet, dus kopen we al eens wat aan. Dan merk je al dat het verhaal niet meer zo simpel blijkt. Net op het einde van het seizoen was het vaker dan ons lief was noodzakelijk om groenten bij te kopen. De plannen die we net beschreven zorgen er volgens ons dus voor dat het risico voor de boer beperkt wordt. De kans op betere teelten is groter, de juiste economische aankopen werden op voorhand opgenomen in de plannen. Als er dan toch nog iets misloopt, is de kans groot dat dit voor alle boeren zo is. Groenten worden in dit geval overal in Vlaanderen duurder. Het risico voor onszelf wordt op deze manier dus ook weer beperkt.

Dit is een van de redenen dat we de inhoud van de pakketten koppelen aan de marktwaarde. Voor een jonge CSA-boer is het tegelijkertijd niet makkelijk om in te schatten wat een bepaalde groente waard zou moeten zijn. De som van de oogstaandelen moet in theorie alle kosten plus mijn loon dekken. Dus onze werkuren zouden gekoppeld moeten zijn aan de inhoud van de pakketten. Maar inschatten welke portie dus rechtvaardig is in het pakket om mijn kosten te dekken is een schier onmogelijke opdracht. Daarom opnieuw de koppeling aan de marktwaarde wat de inhoud van de groenten betreft.

Het mooie van onze CSA, dat moeten we toch nog even benadrukken, blijft natuurlijk wel dat we ons net losmaken van de grote marktspelers. We gaan voor eerlijk en duurzaam. Die marktwaarde is slechts een richtlijn, waarvan we niet afhankelijk zijn. En net zonder jullie zou dit systeem niet werken. Zonder jullie kunnen we het risico niet beperken. We proberen een lokaal netwerk op te bouwen van eerlijke prijzen en kwalitatieve producten. De samenwerkingen met Bernd en Terre di Merino zijn hiervan het beste voorbeeld. Deze samenwerkingen zijn echter nog maar het begin. We gaan zowel aan de aankoop als aan de verkoopkant voor meer en eerlijker. Ook op dit vlak wordt 2021 een spannend jaar! Ook hierover later meer nieuws.

Dit jaar merkten we dat de prijzen van groenten redelijk sterk gestegen zijn. Daarom gaan we voor 2021 ook deze tendens moeten volgen. Zo blijven de pakketten goed gevuld. De prijzen van de pakketten stijgen met €2 per week. Door deze ingreep kunnen we de porties van de pakketten volgens ons optimaal maken. De eerste week van april tot de laatste van december zullen er 38 pakketten verdeeld worden (19 bij een tweewekelijks pakket).  Je kan dus intekenen op een pakket van €14, €21 of €31 per week of per twee weken. Inschrijven kan hier: Groentepakketten – Mangelmoes.

Alle huidige deelnemers zijn zeker van hun plaats tot 15 februari. Vanaf dan komt je plekje vrij voor een van de anderen op de wachtlijst. Je hebt dus zeker nog even om in te schrijven. Door nu al in te schrijven voor volgend seizoen kan ik nog dit jaar al weer wat nieuwe cashflow generen om de kosten van het volgende seizoen te dekken. Ik kan zo de bemesting van de velden al vroeg doen (hoe vroeger hoe beter!!), het nieuwe veld omheinen, een afdak bouwen, de zonnepanelen installeren,… Werk genoeg dus. Dus wie al zeker is, niet twijfelen. 😉